Torremolinos

Torremolinos, Andalusia

\

For Sale

price from 292 000 €

1-3bds | <54 m2

This apartment complex in Torremolinos has been created to become a new benchmark in residential construction on the coast of Malaga, thanks to its innovative architecture and versatile common areas.

Ten kompleks apartamentów w Torremolinos został stworzony, aby stać się nowym punktem odniesienia w budownictwie mieszkaniowym na wybrzeżu Malagi, dzięki swojej innowacyjnej architekturze i wszechstronnym powierzchniom wspólnym.